ماست قالبی پرچرب

ماست قالبی پر چرب

یکی از انواع ماست،ماست پرچرب است که تهیه شده از شیر کامل گاو می باشد.
یک محصول لبنی کامل که به دلیل بافت قاشق خوری بسیار تازه وخوشمزه است که با به کارگیری استاندارد های تولیدی وبهداشتی بالا عاری از هرگونه آلودگی باکتریایی ومیکروبی است
لازم به ذکر است که فاقد هرگونه افزودنی ،رنگ،طعم دهنده مصنوعی وچربی مازاد می باشد.
ماست پرچرب به دلیل میزان بالای ویتامین های محلول در چربی به عنوان یک میان وعده سالم می تواند سودمند باشد.

Buy now