۸ فروردین, ۱۴۰۲ ۴:۲۹

پنل نمایندگان

پرسشنامه متقاضی نمایندگی

YYYY dash MM dash DD

مشخصات شرکت

مشخصات دفتر

مشخصات انبار

تعداد انواع خودروهای پخش

تعداد مشتریان فعال

مشخصات شرکت یا شرکت‌ها
نام شرکت
نام تجاری (برند)
سابقه همکاری
سمت شخص مسئول
تلفن موبایل
انحصاری یا غیرانحصاری
متوسط خرید ماه
نوع محصولات
 
شماره حساب بانکی
نام بانک
شماره حساب جاری
شماره تلفن بانک
توضیحات